Scouting Regio Roermond

De regio Roermond is van de 46 regio's van scouting Nederland. Onder deze regio vallen 9 landscouting groepen en 5 waterscouting groepen, een overzicht is te vinden onder het kopje "groepen". De regio heeft intensief contact met de groepen en verzorgt de opleiding van vrijwilligers met Scouting Academy, coacht groepen in het programma Groepsontwikkeling en organiseert regionale spelbijeenkomsten.

De opleiding van vrijwilligers is ondergebracht bij de "SAL, Scouting Academy Limburg" en wordt georganiseerd door het Scouting Steunpunt Limburg. De regiocoaches ondersteunen de groepen bij hun ontwikkeling. Ten slotte zet het bestuur aan tot de organisatie van de verschillende activiteiten in de regio. De verschillende organisatie teams van deze activiteiten kunnen ondersteuning krijgen bij de organisatie van hun activiteiten zowel financieel als fysiek.

Naast ondersteuning van de groepen is de regio ook actief in hogere bestuursorganen om zo het beleid van Scouting Nederland mee te bepalen. We hebben een afvaardiging bij het Scouting Steunpunt Limburg (SSL) en bij de Scouting Landelijke Raad (LR).
 

Momenteel bestaat het bestuur uit de volgende leden:
Voorzitter: Real Beckers
Secretaris: Jac Smeets
Penningmeester: Lambert Smeets
Bestuursleden: Ron van Kessel, Joep van Dooren

 

 _